09/11/2022

DiSC giver et fælles sprog og et indblik i adfærd og præferencer hos DSV

DSV har gennem mange år samarbejdet med People & Performance, og virksomheden har med succes brugt DiSC som værktøj til at forstå sine medarbejderes adfærd og præferencer.

Vil du vide mere?

Kasper Urth

Kasper Urth

COO and Co-Founder

ku@pphr.com

+45 4060 9123

Se profil

DSV har gennem mange år samarbejdet med People & Performance, og virksomheden har med succes brugt DiSC som værktøj til at forstå sine medarbejderes adfærd og præferencer.

Det gode samarbejde har givet DSVs ledere indsigt i medarbejdernes foretrukne præferencer, men det har også givet lederne et indblik i deres egen adfærd, og hvordan DiSC kan bruges til at reflektere over egen ledelse og kommunikation.

Jan Jensen er Director for Learning & Development hos DSV. Gennem mange års tæt samarbejde mellem Jan Jensen og People & Performance har DSV fået indblik i sine medarbejderes adfærd og præferencer.

 

Hvorfor valgte I at arbejde med DiSC?

“Valget med at arbejde med DiSC som værktøj er truffet for mange år siden. Det er et godt værktøj til at forstå basal adfærd og præferencer. Det er et værktøj, som er nemt at forstå og nemt at tilgå. Efter få timers introduktion er du faktisk kørende og kan arbejde med det i forhold til mere målrettet kommunikation, der bygger på en forståelse af forskellige præferencer. Som kommunikationsværktøj er DiSC rigtig godt”.

Hvad får DSV ud af det som organisation?

“Det giver organisationen et fælles sprog. Det giver lederne et godt indblik i medarbejdernes præferencer, og på den måde kan de få en forståelse for medarbejderne og derved tilpasse deres ledelse og kommunikation til den enkelte”.

Hvad giver det dig at bruge det?

“Det gør, at jeg tænker mere over tingene – især hvis noget ikke lykkes som forventet. Jeg reflekterer over situationen og bruger min viden om DiSC til at forstå, hvor jeg kunne have været mere ”skarp”. DiSC gør ikke, at alting bliver perfekt – men det giver et godt fundament for at reflektere over egen og andres adfærd for derved at kunne tilpasse sig”.

Hvad synes I om rapportformatet?

“Det er et godt format – og det er grafisk og visuelt lækkert. Det er et format, som på en god måde favner hele profilen – både de store og de små præferencer”.

Har I anvendt andre af Wileys produkter? Kunne I tænke jer indblik i andre produkter?

“Ja, vi har anvendt andre produkter, men når det kommer til Leadership Training, foretrækker vi at bruge Everything DiSC Workplace og har ikke planer om at bruge andre – vi ønsker at ”keep it simple””.

Hvad kan jeg få ud af min DiSC-profil?

DiSC-analysen skaber et overblik over vores forskellige verdenssyn, styrker og begrænsninger. Analysen er et udviklingsredskab til at skabe mere klar kommunikation på arbejdspladsen for at forhindre misforståelser og forbedre performance.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog