"Jeg er god til at skabe en uformel og ligeværdig dialog – også når tingene er gået lidt i hårdknude – og dermed medvirke til at åbne for nye veje i samarbejdet"

En stor del af arbejdslivet er i dag hektisk med mange interessenter og konstant nye tiltag. Dette kræver meget af den enkelte og teamet – og ikke mindst i udførelsen af ledelse.

Konstant nye forhold skal læres og medvirke til optimering af vores performance. Og netop under pres er det naturligt, at vi finder tryghed i det, vi kender, og dermed modvirker, at vi både kan levere OG lære nyt.

Gennem mine over 25 år som konsulent har jeg medvirket til, at ledere, medarbejdere og teams kan forholde sig til nye og udfordrende krav – og det på en måde, der både skaber trivsel, fællesskab og er i tråd med organisationens mål.
Min værktøjskasse består af en stor psykologisk indsigt kombineret med lettilgængelige værktøjer inden for alle dele af det daglige arbejde. Det være sig i 1-til-1-samarbejde, teamperformance, ledelse, selvledelse, synergiopnåelse ved forskelligheder, håndtering af pres, fælles læring etc.

Min tilgang er uformel, lyttende og direkte kommunikerende, kombineret med respekt for den enkeltes forudsætninger. Jeg er god til at skabe en uformel og ligeværdig dialog – også når tingene er gået lidt i hårdknude – og dermed medvirke til at åbne for nye veje i samarbejdet.
Partner, People & Performance

Seniorkonsulent, People & Performance


Business Manager, Insights Nordic


Konceptdirektør, Edvantage group


Konceptdirektør, Zenaria


Partner, Cultivator


Personalechef, Dansk Supermarked

LinkedIn