Anni Vind Frandsen

Partner

Denmark

Det meste af min karriere har jeg arbejdet med ledelse og talentudvikling i store internationale organisationer. Jeg har altid været optaget af at udvikle ledere, så de forstår deres ledelsesrolle og formår at sætte retning, skabe mening og motivere deres medarbejdere. Og jeg inspireres fortsat af at kunne påvirke lederes udvikling, da jeg er overbevist om, at ledelse er den væsentligste faktor for, at en virksomhed når sine forretningsmæssige mål. Fra et organisatorisk perspektiv er det væsentligt at være bevidst om, at udvikling af organisationens talentfulde ledere og specialister kræver godt lederskab på alle niveauer. God ledelse kommer ikke af sig selv – det kræver fokus, selvindsigt, træning og ikke mindst masser af øvelse. I People og Performance har jeg ansvaret for forretningsområdet Leadership Development, hvor vi designer, tilrettelægger og gennemfører udviklingsprogrammer og -forløb for ledere i både store og små virksomheder

Partner, People & Performance

Director, Leadership Development, People & Performance

HR Director, Universal Robots

Director for Training & Development, DONG Energy

Vice President for People Development, Vestas Wind Systems

Director Talent Management, Vestas Wind Systems

HR Manager, Rambøll         

Kontakt

Telefon

Email

Linkedin

Se profil