04/01/2022

Bestyrelsesuddannelse i Coop

Coop ønskede fra begyndelsen, at formændene i de ca. 600 bestyrelsesgrupper over hele landet skulle være klædt ordentligt på til at varetage deres nye rolle, og alle skulle modtage en uddannelse af høj kvalitet og på samme niveau.

Vil du vide mere?

Anni Vind Frandsen

Anni Vind Frandsen

Partner

avf@pphr.com

+45 4045 7730

Se profil

People & Performance har siden 2015 udviklet og gennemført bestyrelsesuddannelser for Coop i Danmark. Coop er en andelsdrevet organisation med en politisk struktur, og deres bestyrelsesposter besættes af frivillige.

Coop ønskede fra begyndelsen, at formændene i de ca. 600 bestyrelsesgrupper over hele landet skulle være klædt ordentligt på til at varetage deres nye rolle, og alle skulle modtage en uddannelse af høj kvalitet og på samme niveau. Specialkonsulent i Coop, Karsten Thomsen udtaler:

”Vi træner de nye formænd både på den praktiske Coop-faglige del og den ledelsesmæssige del. I den forbindelse har vi haft et tæt samarbejde med People & Performance, hvor de har hjulpet med at udvikle konceptet fra starten. People & Performance har sat disciplinerne, bestyrelsesarbejde og ledelse ind i en Coop-kontekst, hvilket har sikret en høj kvalitet på vores formandsuddannelser, så formændene er bevidste om deres rolle og ansvar i forhold til at lede bestyrelserne.

Det har fungeret rigtig godt, og vi har været meget glade for samarbejdet og er fortsat glade for samarbejdet, fordi People & Performance har forstået vores organisation, og dermed har kunne supplere os i forhold til vores Coop-faglighed.”

Frivillige ledere – en særlig disciplin inden for ledertræning

Samarbejdet med Coop har været lige så interessant for People & Performance, som det har for Coop, da vi har stået med en helt særlig kategori af deltagere, som frivillige er.

Frivillige deltagere sidder i sagens natur ved bordet af andre årsager end de ledere, som deltager på de mere traditionelle ledelsesakademier vi udbyder.

”Vi har haft en meget positiv respons fra vores deltagere på formandsuddannelserne. De er engageret, og der kører en livlig dialog under træningen. På de tilbagemeldinger vi får fra deltagerne, kan vi se, at de går derfra med noget, som de kan bruge direkte i deres dagligdag og deres virke som bestyrelsesformand,” fortæller Karsten Thomsen.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog