"Jeg har altid været optaget af at udvikle ledere, så de forstår deres ledelsesrolle og formår at sætte retning, skabe mening og motivere deres medarbejdere"

”Det meste af min karriere har jeg arbejdet med ledelse og talentudvikling i store internationale organisationer. Jeg har altid været optaget af at udvikle ledere, så de forstår deres ledelsesrolle og formår at sætte retning, skabe mening og motivere deres medarbejdere. Og jeg inspireres fortsat af at kunne påvirke lederes udvikling, da jeg er overbevist om, at ledelse er den væsentligste faktor for, at en virksomhed når sine forretningsmæssige mål.

Fra et organisatorisk perspektiv er det væsentligt at være bevidst om, at udvikling af organisationens talentfulde ledere og specialister kræver godt lederskab på alle niveauer. God ledelse kommer ikke af sig selv – det kræver fokus, selvindsigt, træning og ikke mindst masser af øvelse.

I People og Performance har jeg ansvaret for forretningsområdet Leadership Development, hvor vi designer, tilrettelægger og gennemfører udviklingsprogrammer og -forløb for ledere i både store og små virksomheder.”

Partner, People & Performance


Director, Leadership Development, People & Performance


HR Director, Universal Robots


Director for Training & Development, DONG Energy


Vice President for People Development, Vestas Wind Systems


Director Talent Management, Vestas Wind Systems


HR Manager, Rambøll

LinkedIn