Implementering af ledelsesprincipper og værdibaseret adfærd i Elopak

People & Performance har støttet Elopaks udvikling og implementering af deres redefinerede vision og mission. Fokus har været på implementering af ledelsesprincipper og employee performance behaviour.

 

Dette er udført gennem workshops med ledere og medarbejdere faciliteret af People & Performance. Disse workshops har været baseret på tæt samarbejde, vejledning og sparring med Elopak, samt en 360-leadership snapshot for at identificere den nuværende adfærd i organisationen.

 

Nete Bechmann, Chief Human Resource Officer (CHRO) i Elopak udtaler følgende om samarbejdet med People & Performance: Vi har arbejdet sammen med People & Performance i det meste af 2021 om vores fremtidige kultur i Elopak. Vi redefinerede vores vision og mission og gik fra værdier til adfærd. Sidst nævnte havde People & Performance en stor aktie i, og det har gjort kulturforandringen langt mere konkret. People & Performance har været med og støttet i hele processen fra udvikling af ”our promise”, udrulningskonceptet og har trained-the-trainers.

Gennem oplæringen af interne trænere, der senere kunne forankre en ny ledelses- og medarbejderadfærd i Elopak er den fremtidige udvikling sikret. Nete Bechmann udtaler følgende om den forretningsmæssige effekt af forløbet:

Vi har fået skabt en langt bedre sammenhæng mellem vision, mission og strategi, og fået tydeliggjort den kultur der skal til for at lykkes med strategien. Kultur i form af ledelses- og medarbejder adfærd. Kulturforandring skabes ikke på så kort tid, men vi kan allerede nu se og mærke hvordan flere dele af organisationen har taget det til sig og begynder at bruge det aktivt i forandringsarbejdet. Vi har fået en del af det fundament der skal til for at sikre effektiv organisatorisk performance.

 

Nete Bechmann tilføjer afslutningsvist: Jeg vil anbefale People & Performance til andre, fordi de har en god balance mellem et teoretisk begrebsapparat og konkrete metoder/løsninger. Deres metoder og ideer er relativt simple, bliver kommunikeret på enkel vis, og derfor bliver implementeringen af løsningerne enklere for organisationen. De sætter sig godt ind i virksomhedens udfordringer, er lyttende og nemme at arbejde sammen med.