02/03/2022

Undgå at videreføre dårlige vaner og styrk forretningen

Ofte skal der noget drastisk til, før vi mennesker ændrer den måde, vi handler på. Det gælder ikke mindst situationer, hvor vi egentlig bare agerer, som vi altid har gjort

Vil du vide mere?

Kasper Urth

Kasper Urth

COO and Co-Founder

ku@pphr.com

+45 4060 9123

Se profil

Ofte skal der noget drastisk til, før vi mennesker ændrer den måde, vi handler på. Det gælder ikke mindst situationer, hvor vi egentlig bare agerer, som vi altid har gjort – eksempelvis måden hvorpå vi opfører os på arbejdspladsen, måden vi kommunikerer på, eller måden vi leder på.

Vaner giver den fordel, at vi opbygger rutiner, som i mange tilfælde sparer tid, men ulempen er, at vi risikerer at videreføre dårlige vaner og undlader at reagere på den adfærd, der ikke fungerer – simpelthen fordi vi ikke ser problemet.

Hvis man som leder ikke opdager, at noget kører skævt i organisationen, gør man ikke noget for at løse problemet, og det kan være forretningskritisk. Det kan også være, at man registrerer problemet, men ikke helt kan afkode årsagen og derfor ikke kan identificere den mulige løsning. For at kunne gøre noget skal man vide, hvilke muligheder man har, og forud for det skal man erkende, at der er noget galt.

Hey leder – du har et problem

Lad os vende rækkefølgen om og kigge på, hvad der bør få en leder til at erkende, at der er behov for en anden og mere effektiv måde at lede på. For i mange tilfælde vil der være nogle objektive tegn på, at der er udfordringer, som kræver en ændret ledelsesadfærd.

Det kan være, at medarbejderomsætningen er stigende (eller bare høj), at der et højt sygefravær, eller at virksomheden lider under en lav grad af performance på et eller flere områder. Uanset symptomerne, vil grunden ofte kunne findes i, at lederadfærden ikke passer til konteksten.

Det er ikke ensbetydende med, at lederen er dårlig, men der er en overvejende risiko for, at den konkrete lederadfærd er ude af sync med den opgave, der skal udføres.

Udgangspunktet for at tingene kan forbedres er, at lederen erkender, at lederadfærden skal ændres, så den passer til den konkrete kontekst. Måske skal den bløde leder være mindre blød eller den hårde leder være mindre hård. Måske skal den inddragende leder udstikke flere indiskutable ordrer, og måske skal den introverte og underkommunikerende leder vænne sig til en mere åben og kommunikerende stil.

Lær, træn og gør

Vejen til den erkendelse kan i mange tilfælde være en ledermåling, hvorigennem udfordringerne bliver synlige for den enkelte leder, og hvor det står klart, at der er behov for ændringer i lederens adfærd. Når behovet er erkendt og forstået, kan den enkelte leder begynde at arbejde med sig selv og lære nye måder at lede på. Derpå skal de nye metoder og vaner trænes, og det vil i mange tilfælde kræve assistance fra andre – om det så er kolleger, chefer og/eller konsulenter (enten eksterne eller fra virksomhedens egen HR-afdeling).

Processen kan være tung, for vaner har det med at sidde fast og tager ofte tid at ændre. Og hvis den påkrævede adfærd ligger langt fra og måske endda strider mod ledernes ”natur”, kan det være en hård omgang. Det kræver rygrad hos lederen under udvikling, og det kræver forståelse og støtte fra lederens leder.

Først når erkendelses-, lærings- og træningsfaserne er overstået, kan lederen gøre det, der er nødvendigt for at lede på den rette måde i den kontekst, han/hun arbejder i. Og hvis processen falder ud, som den skal og bør, kan først den enkelte leder og siden hele ledelseslaget ændre på de forhold, som bremser.

Din lederadfærd afspejles i dine medarbejderes performance

Din adfærd som leder er afgørende for, hvordan dine medarbejdere performer, og hvor engagerede de er.

Hos People & Performance mener vi, at god lederadfærd kan læres.

Lær dine vaner at kende med People & Performance

Bliv klogere på dine vaner som leder. People & Performance kan hjælpe jer med at foretage ledermålinger, som klarlægger den enkelte leders udfordringer. Vores konsulenter har stor erfaring med lederudvikling og kan hjælpe jer med at træne nye og mere hensigtsmæssige måder at lede på.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog