11/10/2022

Fokus på at skabe følgeskab og et stærkere ledelsesmæssigt ståsted i international partnerdrevet virksomhed

Formålet med udviklingsforløbet var derfor at skabe bevidsthed om deltagernes ledelsesmæssige ståsted, og hvad dette betyder i forhold til deres evne til at skabe følgeskab i deres teams og til at skabe en endnu bedre forretningsmæssig indtjening.

Vil du vide mere?

Anni Vind Frandsen

Anni Vind Frandsen

Partner

avf@pphr.com

+45 4045 7730

Se profil

People & Performance har leveret et coachingforløb for 27 deltagere fordelt på to hold i en international partnerdrevet virksomhed. Forløbet er kørt over 3 måneder og har inkluderet en Hogan Personality Assessment, fire executive coaching-sessions, samt tre team-sessions – alt sammen med fokus på at styrke det ledelsesmæssige fundament i virksomheden.

Formålet med udviklingsforløbet var derfor at skabe bevidsthed om deltagernes ledelsesmæssige ståsted, og hvad dette betyder i forhold til deres evne til at skabe følgeskab i deres teams og til at skabe en endnu bedre forretningsmæssig indtjening.

For at lykkes med dette fik deltagerne i virksomheden mulighed for at afprøve konkrete værktøjer til udvikling af deres medarbejdere, og de fik samtidig vækket deres nysgerrighed på egen udvikling, samt deres lyst til at fortsætte deres ledelsesmæssige udviklingsproces.

En styrket evne til at skabe følgeskab med konkrete værktøjer til coaching og udvikling

Med afsæt i en Hogan Personality Assessment fik deltagerne indsigt i, hvordan de som ledere bliver opfattet af andre. Det er dermed et effektivt værktøj til at give selvindsigt i personlighedens styrker og udfordringer. Denne del af processen var koblet sammen med fire executive coaching-sessions, hvor hver enkelt partner i virksomheden blandt andet fik indsigt i individuelle værdier og motivationsfaktorer, deres ledelsesgrundlag, adfærd under pres, samt hvordan de kan fortsætte deres personlige udvikling.

”Det har været et særdeles interessant forløb, hvor hver enkelt partner har været nysgerrig efter at blive klogere på, hvordan han eller hun – gennem en blanding af selvindsigt og konkrete praktiske ledelsesværktøjer – kan skabe et stærkt følgeskab hos deres medarbejdere”, lyder det fra Anni Vind Frandsen, der er partner i People & Performance.

Anni beskriver yderligere, hvordan deltagerne har været engagerede i at udvikle deres lederskab:

”Det er ambitiøse mennesker, der forstår, hvor meget ejerskab og følgeskab betyder for at kunne udvikle deres advokatforretning, så på trods af en travl hverdag med masser af klienter har de hver især engageret sig i at skabe bevidsthed om, hvad deres ledelsesmæssige ståsted betyder i forhold til at kunne skabe følgeskab i teamet og dermed fremtidig forretning”, siger Anni Vind Frandsen.

Deltagernes udbytte af coachingforløbet

Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med deres udbytte af forløbet, der har styrket deres lederegenskaber:

”Det største udbytte har klart været indblik i mig selv, reaktionsmønstre, motivationsfaktorer, styrker, svagheder og så videre – og derigennem forståelse for andres tilsvarende egenskaber og særheder”, lyder det fra en deltager i coachingforløbet.

En anden deltager beskriver yderligere, hvordan det har givet ham viden om sig selv, samt indblik i hvordan man fremstår for andre:

”Det er sundt at tage sig tid til at reflektere over ledelse i et bredere perspektiv med jævne mellemrum, og i en travl hverdag når man det ikke, så et forløb som dette giver tid til refleksion og mulighed for justering”.

Bliv bevidst om dit eget potentiale med executive coaching

Vi hjælper ledere med at blive bevidste om deres fulde potentiale ved at fungere som executive coach og ligeværdig sparringspartner.

Gennem afdækning af lederens unikke behov, skræddersyer vi executive coaching-forløb.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog