20/03/2023

Organisationsudvikling kræver stærkt lederskab

Det er ikke tilstrækkeligt med blot en gennemtænkt plan og strategi, men derimod kræves der stærkt lederskab for at gøre en organisationsudvikling succesfuld.

Vil du vide mere?

Torben Nørby

Torben Nørby

CEO and Co-Founder

tn@pphr.com

+45 2339 7595

Se profil

For at en organisation kan opnå bedre resultater og effektivitet, er stærkt lederskab afgørende, når organisationen skal udvikles og skal gennemgå nødvendige forandringer. En organisationsudvikling kan styrke organisationens evne til at tilpasse sig ændringer i det omkringliggende miljø, og derfor er det vigtigt, at ledelsen er i stand til at tage de nødvendige beslutninger og føre organisationen igennem forandringerne.

Det er ikke tilstrækkeligt med blot en gennemtænkt plan og strategi, men derimod kræves der stærkt lederskab for at gøre en organisationsudvikling succesfuld.

Ineffektivitet, bureaukrati, samarbejdsudfordringer og manglende fleksibilitet – der kan være mange grunde til at iværksætte en organisationsudvikling, men fælles for udviklingsprocesser er, at de kræver meget af dig som leder. Læs med og bliv klogere på organisationsudviklinger, og hvad det sætter af krav til dit lederskab.

Hvad er organisationsudvikling?

Organisationsudvikling handler kort og godt om den proces, en organisation skal gennemgå for at forbedre og udvikle interne strukturer, processer og kultur med henblik på at opnå bedre resultater og mere effektivitet. Organisationsudviklinger er en gennemgribende forandring af en organisation, der igangsættes af topledelsen og kræver en stor indsats af hele organisationen.

En organisationsudvikling tager ofte udgangspunkt i en analyse af organisationens nuværende tilstand og behovene for at opnå de ønskede forbedringer. Der kan anvendes forskellige metoder og værktøjer inden for organisationsudvikling som forandringsledelse, teambuilding, forandringskommunikation og konflikthåndtering.

Engagér dine medarbejdere i organisationens udvikling

Når topledelsen bestemmer sig for at igangsætte en organisationsudvikling, er medarbejdernes motivation altafgørende. Kort sagt er det dine medarbejderes deltagelse og engagement i projektet, der afgør, om I får succes med organisationsudviklingen eller ej.

Når man skal udvikle en organisation, gælder det om at skabe en kultur, hvor medarbejderne har mulighed for at tage ansvar og bidrage aktivt til udviklingen. Og det sætter store krav til dig som leder.

Mens en veludformet plan og strategi er vigtig for at drive en organisationsudvikling, er det lederskab, der gør transformationen til virkelighed. Når vi hos People & Performance arbejder med organisationsudvikling, arbejder vi derfor først og fremmest med mobilisering af lederne.

2 ledelsesegenskaber, der driver en organisationsudvikling

Ledelse er hjørnestenen i en organisationsudvikling, og derfor bør godt lederskab være udgangspunktet i enhver organisationsudvikling. Særligt to ledelsesegenskaber er vigtige for at drive transformationen fremad:

1. Håndtering af medarbejdernes change reaction

En organisationsudvikling kræver ikke blot meget af dig som leder, det kræver også meget af dine medarbejdere og deres forandringsparathed. Derfor er der mange overvejelser, du som leder skal gøre dig, og en række spørgsmål du skal være i stand til at besvare. De omfatter, men er ikke begrænset til:

    • Hvordan håndterer du medarbejdernes reaktion på forandring, når I fra ledelsens side beder dem om at ændre deres arbejdsgange?
    • Hvordan kan du gøre den udvikling, medarbejderne skal gennemgå, meningsfuld for dem?
    • Hvordan bidrager medarbejderne bedst muligt til udviklingen af organisationen?

Øvelsen går ud på at finde ud af, hvordan man får medarbejderne engageret i en organisationsudvikling og samtidig kræver, at de tager de nødvendige skridt for at få udviklingen til at ske.

2. Forbind vejen med visionen

Den anden øvelse handler om at være i stand til at forbinde vejen med visionen og transformationen. Som leder skal du være i stand til at sammenkoble de skridt, organisationen skal tage med det sted, organisationen skal hen. Dette gør sig især gældende, når du som leder ikke nødvendigvis ved, hvor det er, I som organisationen præcis skal hen med udviklingen.

Som leder skal du dagligt være i stand til at lave en klar linje mellem visionen og det formål, den tjener for de mennesker, organisationen er sat i verden for at betjene – være det en kunde, en patient eller en helt tredje. Gennem din kommunikation og i alt, hvad du gør, skal du således kunne forbinde det med den enkeltes arbejdsopgaver, hvordan det vil påvirke medarbejderen, hvad organisationsudviklingen skal gøre godt for, og hvilke krav der er til den enkelte om at ændre sig.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog