02/03/2022

Effektiv ledelse – skab effektive ledere med klare ledelsesprincipper

Effektiv ledelse handler om adfærd.

Vil du vide mere?

Torben Nørby

Torben Nørby

CEO and Co-Founder

tn@pphr.com

+45 2339 7595

Se profil

Effektiv ledelse handler om adfærd. Hvis din virksomhed har identificeret ændret lederadfærd som en vej til at nå forretningens målsætninger, er det bare med at komme i gang med adfærdsændringen…

… Udfordringen er blot, at hvis din virksomhed skal udvikle sig i tråd med jeres strategi og realisere forretningens potentiale gennem lederudvikling, skal adfærdsændringen bygge på et solidt fundament. Her kommer virksomhedens ledelsesprincipper ind i billedet.

Effektive ledere navigerer efter ledelsesprincipper

Hvis din virksomhed skal leve op til sit eget potentiale gennem lederudvikling, kræver det, at I formår at implementere en effektiv ledelsesform. Det kan gøres ved at definere nogle ledelsesprincipper, som ledergruppen kan navigere efter.

Når vi i People & Performance taler om ledelsesprincipper, mener vi formulerede forventninger til en lederadfærd, som skaber effektive ledere og sikrer virksomhedens resultater, strategieksekvering, opnåelse af målsætningerne og lignende forretningskritiske parametre.

Vi møder helt overordnet to forskellige virkeligheder, når vi er i dialog med virksomheder: Der er dem, der har defineret et sæt ledelsesprincipper, og så er der dem, der ikke har. Førstnævnte har et godt udgangspunkt for at lede effektivt, mens sidstnævnte har en udfordring:

For hvordan kan du påvirke lederadfærden i din virksomhed, hvis du ikke entydigt har defineret, hvad du forventer af dine ledere?

Effektiv ledelse kræver målbare ledelsesprincipper

Hvis virksomheden ikke har ledelsesprincipperne eller ledelsesgrundlaget (kært barn har mange navne) på plads, kan det klares med hjælp fra konsulenthuse som People & Performance. Men selv hvis principperne allerede bliver brugt aktivt i et eller andet omfang, kan det være en god idé at give dem et eftersyn og sikre, at de rent faktisk er udformet, så de tjener det rette formål. Hvis jeres ledelsesform skal være effektiv, kræver det nemlig, at jeres ledelsesprincipper er målbare.

Gør jeres ledelsesprincipper målbare

En række forhold skal være på plads, hvis ledelsesprincipperne skal udgøre et brugbart grundlag for udviklingen af ledernes adfærd. Det gælder blandt andet følgende:

De skal være forankret i virksomhedens strategi

De skal beskrive den vigtigste adfærd for at realisere strategien

De skal være konkrete og beskrive adfærd på en aktiv måde

De skal være anvendelige og let forståelige

De skal være målbare

Listen er ikke udtømmende, men giver en indikation af, at ledelsesprincipperne kan appliceres på et værktøj – en 360 graders måling – hvor de forskellige parametre bliver operationalisérbare. Dermed kan principperne bruges af ledere til at identificere og forstå deres egen lederadfærd. Det giver den enkelte leder mulighed for at arbejde struktureret mod en mere effektiv ledelsesform og sikre sin egen udvikling.

Effektiv ledelse handler om at få alle med på holdet

Der kan være mange årsager til, at virksomheder udstikker en ny strategisk retning – skift i markedet, udskiftning af nøglepersoner i virksomheden eller lignende. Men for at nå virksomhedens målsætninger er strategiske ændringer og ændret lederadfærd ikke nok i sig selv. Effektiv ledelse handler om at få alle i virksomheden til at spille på samme hold.

For at opnå succes med forandringer i virksomheden er det afgørende, at strategiske ændringer ”føres igennem” i resten af organisationen. En effektiv leder skal være i stand til at få resten af organisationen til også at skifte gear, så karrosseriet ikke bliver revet i stykker.

Hvis der sker grundlæggende strategiske ændringer, bør ledelsesprincipperne genbesøges. Ellers er der overhængende risiko for, at I udvikler eller bevarer en lederadfærd, der ikke passer til den nye virkelighed.

En effektiv leders adfærd skal passe til konteksten

Når ledelsesprincipper skal udvikles, er det afgørende at sikre, at de understøtter virksomhedens strategi og forretningsmæssige mål. Det kræver, at lederadfærden flugter hermed. Ledere skal formå at lede effektivt og på en måde, der passer til den kontekst, lederen agerer i. Er det ikke tilfældet, får I udfordringer med at nå jeres mål.

Det er ikke givet, at en virksomhed har et sæt definerede ledelsesprincipper. Står din virksomhed i dag i denne situation, har I to muligheder:

Gør arbejdet selv. Hvis I er en virksomhed af en vis størrelse og har en stor HR-afdeling, vil denne løsning ofte være en mulighed.

Køb assistance fra et konsulenthus. Det vil ofte være at foretrække, hvis der i forvejen er pres på de interne ressourcer.

Få hjælp til at blive en effektiv leder

Hos People & Performance har alle vores konsulenter tung erfaring med både udvikling og implementering af ledelsesprincipper. Vi kan hjælpe jer med at foretage ledermålinger, der sikrer, at lederadfærden passer til konteksten, og at jeres ledere bliver effektive ledere.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog