28/10/2022

Quiet quitting er et subtilt nødråb efter god ledelse

Begrebet “quiet quitting” er dukket op igen i mange virksomheder og har udløst en global diskussion om psykisk velvære på arbejdspladsen.

Vil du vide mere?

Anni Vind Frandsen

Anni Vind Frandsen

Partner

avf@pphr.com

+45 4045 7730

Se profil

Begrebet “quiet quitting” er dukket op igen i mange virksomheder og har udløst en global diskussion om psykisk velvære på arbejdspladsen. Selv om denne type medarbejderadfærd ikke er ny, har pandemien, fjernarbejde, yngre generationer og nye arbejdskrav medført betydelige ændringer i forventningerne til arbejdet.

En video på det sociale medie TikTok gik viralt med budskabet “Working is not your life”. Den amerikanske TikTok-bruger @zaidleppelins video har fået en halv million likes og har sat gang i en global diskussion, der sætter ord på det “at sige op mentalt”.

I Danmark er begrebet blevet googlet mere end 10.000 gange over de sidste to måneder. Lige før Covid steg engagementet i den globale arbejdsstyrke for første gang i over et årti. Her cirka 1 år efter pandemien, er den stagneret på verdensplan. Igen.

Gammel kending i nye klæder

Selvom fænomenet har fået betegnelsen “quiet quitting”, er det ikke noget nyt i denne form for medarbejderadfærd, men ikke desto mindre er det vendt tilbage i mange virksomheder, som igen er begyndt at interessere sig for emnet. Det nye i denne sammenhæng er, at tidsånden er mere “moden” til at tale om mental trivsel på arbejdet.

Men hvorfor taler vi om det igen? At fænomenet er vendt tilbage, vidner om, hvordan verden ser ud. Covid-19, hjemmearbejde, overbelastede medarbejdere, indtoget af yngre generationer og nye arbejdskrav og -kulturer er blandt nogle af årsagerne til, at arbejdsforventningerne har ændret sig. Allerede i januar – i kølvandet på Covid – talte man om ”The Great Resignation”. Det skabte den populære trend ”QuitToks”, hvor mennesker delte deres historier på TikTok.

Fænomenet er en gammel kending i nye klæder, hvor medarbejdere beskytter sig selv ved at udlade at engagere sig i noget, hvor de får negativ respons, eller som medfører et arbejdspres eller en usikkerhed, som de ikke er interesserede i. Det udløser en tilbagetrækningsadfærd, hvor medarbejdere vælger eller føler sig pressede til at trække sig ved kun at gøre en minimal indsats i deres job.

Quiet quitting er et tavst selvforsvar. Det svarer til en mental opsigelse, hvor medarbejdere trækker sig, fordi de føler afmagt. Quiet quitting hænger derfor kraftigt sammen med manglende trivsel på arbejdspladsen, og det er afgørende, at ledere udvikler deres ledelsesadfærd og dedikerer tilstrækkelig energi til at udøve god ledelse for at flytte passive medarbejdere til aktive medspillere.

God ledelse er det første og vigtigste tiltag for at afhjælpe et arbejdsliv i ubalance.

God ledelse skal afhjælpe problemet

Quiet quitting afhjælpes af god ledelsesadfærd, men hvis medarbejderne føler sig pressede, overset eller keder sig på arbejdspladsen, oplever de et dalende engagement. For disse medarbejdere er livet blevet for kort til at trække i arbejdstøjet og anstrenge sig på arbejdspladsen. Quiet quitting belyser derfor noget, som er vigtigt for ledere at være opmærksomme på i deres daglige ledelse.

God ledelse er derfor én af de største katalysatorer for at undgå quiet quitting, så medarbejdere føler sig værdsat og føler, at deres behov bliver mødt. Derfor kan manglende motivation til at udføre sit arbejde modvirkes ved hjælp af god ledelse, så ledere aktiverer deres medarbejdere, forstår deres behov, engagerer dem og bryder den tavse tilbagetrækning.

”Quiet quitting er et tavst selvforsvar, der i virkeligheden ikke handler om uvillighed til at arbejde hårdere, men om en leders manglende evne til at forstå sine medarbejdere og drive deres engagement. Fænomenet er som sådan ikke noget nyt – men i og med mange organisationer i dag integrerer well-being i deres medarbejdertrivselsundersøgelser, er det noget, vi kan måle på og have en god indsigt i”, siger Anni Vind Frandsen, partner i People & Performance.

Uengagerede medarbejdere kan koste dyrt

Ifølge Gallups rapport ”State of the global workplace” er der en direkte sammenhæng mellem engagement og well-being på den ene side – og økonomisk vækst på den anden. Lavt engagement koster den globale økonomi 7,8 trillioner dollars årligt. Det hænger sammen med, at et uforløsende arbejdsliv influerer medarbejderens privatliv. Og et privatliv i ubalance smitter af på ens arbejde. På den måde er man fanget i et hjul, der for mange resulterer i, at man trækker sig mentalt.

”Fænomenet kan i og for sig medføre noget positivt, da det kan få god og effektiv ledelse højere op på dagsordenen. Hos store virksomheder ser vi en direkte sammenhæng mellem engagerende ledere og medarbejderes arbejdsglæde – men også højere performance. Det er noget, der selvfølgelig kan mærkes i arbejdsmiljøet, men bestemt også på bundlinjen. Helt enkelt formuleret er det meget logisk, at højt-engagerede medarbejdere performer bedre – og på den måde driver et bedre resultat i sidste ende”, siger Anni Vind Frandsen, partner i People & Performance.

Den gode leder skal være opmærksom på 3 mekanismer

Ved at stille adfærdsmæssige krav kan lederen aktivere sine kolleger og trække dem i den rigtige retning. Tilbagetrækningen afløses af, at man handler sig ind i en ny forståelse. Der skal arbejdes på både engagement og adfærd. God ledelse er en forudsætning for tillid, som opbygges gennem involvering, krav til adfærd på arbejdspladsen og en samtale om, hvad der engagerer den enkelte.

Mange faktorer har en direkte indflydelse på medarbejderes valg om tilbagetrækning, men fælles for nedenstående mekanismer er, at god ledelse kan modvirke quiet quitting.

1. Forsvarsmekanisme

Hvis dine medarbejdere oplever stressorer eller udbrændthed, er quiet quitting en forsvarsmekanisme. Medarbejdere trækker sig fra belastning, der er svær at håndtere, og én reaktion kan være tilbagetrækningsadfærd i form af minimering af arbejdsindsats. Tilbagetrækningsadfærd er en naturlig del af at passe på sig selv, og som leder skal man lære at håndtere denne form for selvbeskyttelse, så man kan styrke trivsel og engagement.

2. Psykologisk tryghed

Som leder har du ansvaret for at opretholde og styrke dine medarbejderes psykologiske tryghed. Dine medarbejdere skal føle sig sikre på at engagere sig uden at frygte negative konsekvenser fra sine omgivelser – kolleger, ledere og kunder. Derfor kan nærværende ledelse være med til at højne medarbejderes psykologiske tryghed, hvilket sikrer et engagerende arbejdsmiljø med høj trivsel. Psykologisk tryghed er dermed én af forudsætningerne for, at medarbejdere ikke ender som quiet quitters, men derimod føler sig motiverede.

3. Engagement

Du skal som leder være i stand til at drive dine medarbejderes engagement ved hjælp af indflydelse og involvering. Hvis ikke du som leder investerer nok tid og energi i det, opstår der en tilbagetrækningsadfærd, hvor medarbejdere finder sig til rette i et passivt arbejdsliv. Dette sker blandt andet, hvis medarbejdere ikke føler, at deres arbejde er motiverende eller givende. Derfor skal du som leder aktivt engagere dine medarbejdere gennem tilstedeværelse, dialog og motivation.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får engagerede og motiverede medarbejdere, kan du kontakte People & Performance for ekspertviden om god ledelse, der forankres i hverdagen.

Lad os hjælpe dig med at forebygge quiet quitting

Hvis du vil vide, hvordan du får din arbejdskultur til at forebygge quiet quitting, så kontakt Anni Vind Frandsen, partner i People & Performance.

Vil du læse mere om psykologisk tryghed?

Er du interesseret i videre læsning, kan du læse Professor Amy C. Edmondsons forskning om psykologisk tryghed eller et uddrag af hendes bog om Den Frygtløse Organisation.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog