Strategi- og Forretningsudvikling

Strategi- og Forretningsudvikling

We realise your strategic intent by designing ready-to-act strategy, identifying where and how to play, focusing efforts, mobilising your organisation and developing your capacity to deliver.

Omsætte strategien til taktisk implementering

Mere end ti års erfaring med strategi- og forretningsudvikling

Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden, alt efter hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

Vi arbejder med resultatdrevne virksomheder på tværs af geografi, brancher og organisationer.

Geografi
Vi arbejder over hele Europa, i Mellemøsten, Nord-, Central- og Sydamerika samt i Asien. Vi har en fleksibel tilgang, der gør, at vi kan levere hos eller tæt på kunden, alt efter hvad der vurderes at være bedst i forhold til den enkelte proces.

Brancher
Vi har stor erfaring fra mange forskellige brancher. Det betyder, at vi byder ind med friske perspektiver og forretningsindsigt.

Organisationer
Vi har et tæt samarbejde med vores kunder, uanset om det er store, internationale selskaber, små og mellemstore virksomheder eller opstartsvirksomheder. Private equity-fonde, bestyrelser og topledelser bruger os som samarbejdspartnere.

Vi kombinerer vores fagområder på kryds og tværs for at opnå den bedste synergieffekt.

Vores strategigrundlagsprocesser og vores ekspertise inden for ledelse kan forstærke hinanden

Vores strategiudviklingsprocesser spiller godt sammen med vores erfaring inden for forretningsanalyse

Vores implementeringsprocesser kan bruge ting fra vores store rekrutteringsviden, og

Vores forretningsudviklingsprocesser kan trække på vores erfaring med salgsudvikling

…Alt sammen for at opnå den bedste synergieffekt.

For mere information om strategi- og forretningsudvikling kontakt direktør og medstifter Torben Nørby.

strategigrundlag

Strategiprocessen kræver et stærkt grundlag. Vores værdier, mission og vision danner grundlaget for vores organisation. De definerer, hvem vi er, hvad vi gør, og hvad vi ønsker at opnå. I foranderlige tider kan fokus og dermed grundlaget, der definerer os, skifte. 

STRATEGIEKSEKVERING

Fra plan til handling er der umiddelbart ikke langt. Men en udfordring er at sikre effektivitet, for hvordan er det lige, man gør? Kræver det organisations-udvikling? Hvad sker der, hvis vi møder modstand? Og hvordan sikrer vi fremdrift, selvom vi er dynamiske i vores strategiarbejde? 

FORRETNINGSUDVIKLING

En veltilrettelagt tilgang til forretningsudvikling understøtter de strategiske ambitioner om, at virksomheden skal leve op til sit fulde markedspotentiale. Forretningsudviklingsprocessen får organisationen til at gennemgå de opgaver og processer, der skal danne baggrund for en analyse af potentielle vækstmuligheder, og som skal understøtte og overvåge implementeringsprocessen.

STRATEGIUDVIKLING

Udvikling af jeres strategiplan handler om at lave et stykke gennemarbejdet arbejde, der effektivt, dynamisk og udfordrende beskriver, hvad I konkret vil gøre. Vores tilgang til strategiarbejde er jeres virkelighed; vi finder både det problematiske og det dynamiske.

STRATEGI WORKSHOPS

I eksekvering af strategien kræver det et særligt fokus for topledelsen at udfordre den formulerede strategi. Og at balancere strategiens indhold med udfordringer i form af ny viden, innovation og nye muligheder. Vi tilpasser og gennemfører målrettede årlige og ad hoc strategi review workshops for ledergrupper, så strategien fornyes og organisationens fokus fastholdes.

ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationsudvikling sker altid med udgangspunkt i strategiplanens fakta. Det kan være grundige analyser af organisationens infrastruktur, branchens generelle og organisationens specifikke udfordringer, medarbejdersam-mensætning og profiler, og planlægges ud fra ambitionerne i strategien.

Bred erfaring med stærke resultater

Det siger vores kunder

Læs med og blive klogere!

Vores Blog

We change business impact and make it stick

Mød vores People & deres Perfomance

Vi er et team af engagerede tænkere og praktikere, der alle arbejder målrettet med at levere det ”&”, der forbinder mennesker og performance.

Tag fat i os, når det passer dig

Tag fat i os, når det passer dig

Lad os høre fra dig, så vi kan tage en snak om dine behov inden for strategi-og forrretningsudvikling og lederudvikling.