26/10/2022

Hvad kan jeg få ud af min DiSC-profil?

En DiSC-analyse skaber et overblik over vores forskellige verdenssyn, styrker og begrænsninger. Men er du helt skarp på, hvordan I kan få glæde af en DiSC-analyse på arbejdspladsen?

Vil du vide mere?

Danni Pharao Munk

Danni Pharao Munk

Senior Consultant

dpm@pphr.com

+45 5194 2009

Se profil

En DiSC-analyse skaber et overblik over vores forskellige verdenssyn, styrker og begrænsninger. Men er du helt skarp på, hvordan I kan få glæde af en DiSC-analyse på arbejdspladsen? Læs med og få vores eksperters svar på, hvad I kan bruge DiSC til.

 

Det kan du bruge DiSC til

”En DiSC-profil er et mentalt spejl, der viser, hvordan jeg bliver klogere på mig selv og andre”, siger Jesper Staack Krab, partner hos People & Performance.

Derfor er DiSC et værktøj, der lægger op til selvreflektion, hvorpå du vil få en bredere forståelse for, hvilke adfærdsmønstre, du foretrækker at følge, og hvordan disse påvirker din arbejdsmæssige performance. Ved at reflektere over din DiSC-profil kan du udvikle dine personlige og arbejdsrelaterede egenskaber og relationer og samtidigt blive klar over, hvilke begrænsninger du besidder, og hvordan du veksler disse til styrker på arbejdspladsen.

Lær at forstå dig selv og andre med DiSC-rapporten

DiSC-modellen består af fire grundlæggende adfærdsstile: Dominans (D), indflydelse (i), Stabilitet (S) og Competence-søgende (C). Vores personligheder indeholder elementer af alle fire adfærdsstile. Dog vil én eller to af stilene typisk være mere udpræget end de andre; specielt under pres vil dette træde tydeligt frem.

Din DiSC-rapport kan hjælpe dig til at optimere din forståelse for dine og andres adfærdsmønstre, stressorer og motivationsfaktorer:

”Det er en fælde at tro, vi alle ser verden på samme måde. Hvis du ikke kender til forskellighederne blandt kolleger, så kan du blive overrasket i samarbejdet. Vores DiSC-profiler er den linse, vi hver især ser verden igennem. Analysen hjælper dig og dine kolleger til at forstå forskellighederne og anvende dem, så de kan blive en styrke”, siger Jesper Staack Krab.

DiSC-rapporten giver dig dermed et indblik i, hvilke karakteristika du har som individ, og hvordan disse betragtes af dine kollegaer. Du bliver klogere på dig selv, og hvordan du anses, hvilket vil styrke din forståelse for din arbejdsmæssige rolle og samarbejdet med andre på arbejdspladsen.

Skab bedre samarbejde med DiSC

På arbejdspladser er samarbejde en vigtig katalysator for en homogen arbejdsstyrke, der effektivt kan samarbejde med hinanden.

”Hvis man fokuserer for meget på opgaven, kan man måske glemme, hvordan den skal løses – det skal den via samarbejde. Samarbejdet skal være en professionel del af hverdagen, men den bliver ofte overset, og så bliver det svært at løse problemer”, siger Jesper Staack Krab, partner i People & Performance.

Samarbejde skal indgå som en professionel del af hverdagen, og her er DiSC et værktøj til at styrke samarbejdet. DiSC kan på denne måde fungere som et integreret værktøj, da det skaber forståelse for andres præferencer, men samtidig skaber det også et grundlag for at kunne løse problemer i fællesskab.

”De fleste har oplevet, at én eller flere i et samarbejde er forskellige fra én selv. Den typiske reaktion, når man laver en team-profil er, at man kan se, at disse personer har forskellige profiler. Samtidig kan man også se, at de har forskellige profiler, når de taler om deres oplevelse. DiSC hjælper med at anerkende forskelligheder, og man lærer at bruge disse til at opnå synergier”, siger Jesper Staack Krab.

Hermed anvendes DiSC blandt andet som værktøj til at undgå, at medarbejdere bliver frustrerede over at have forskellige synspunkter og perspektiver på tingene. Forskelligheden bliver omdannet til en styrke og er ikke længere en begrænsning. På den måde er DiSC et enkelt og lettilgængeligt værktøj, hvor medarbejdere får et fælles, taktisk perspektiv over, hvordan man effektivt kan samarbejde med forskelligheder.

Få nye perspektiver på forandringsprocesser med DiSC

Hos People & Performance mener vi, at DiSC kan være en stor fordel, når virksomheder gennemgår forandringsprocesser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) beskriver, hvordan forandringer er med til at skabe usikkerhed, selvom forandringerne kan være nødvendige for en virksomheds effektivisering og udvikling:

”Selvom forandringer ofte forekommer, er det ikke noget, medarbejderne let kan vænne sig til, og større forandringer på arbejdspladsen er en væsentlig risiko i arbejdsmiljøet”, lyder det i en forskningsartikel udarbejdet af NFA.

”Årsagen til, at forandringer skaber en usikkerhed – både for den enkelte og i et samarbejde – er fordi, når vi som mennesker kommer under pres, så trækker vi os ind i det, vi kender. Det paradoksale er, at vi vil noget nyt, men man vil typisk søge ind i det kendte, når man er under pres”, fastslår Jesper Staack Krab.

Forandringer er dermed svære at tilpasse sig, men her er DiSC også et nyttigt redskab, da det giver et nyt perspektiv på forandringsprocessen:

”Forandringer udfordrer os, og det er vigtigt at få indsigt i, hvordan folk reagerer under pres og modgang. En DiSC-analyse kan hjælpe med at forstå præferencer, og det giver et menneskeligt aspekt til forandringsprocessen, da man får at se, hvordan man kan arbejde sammen eller ikke”, siger Jesper Staack Krab.

”Det er derfor vigtigt for mennesker at være bevidste om egne reaktioner i pres og i modgang. Mennesker søger kontrol, og denne kontrol går tabt under forandringer. Den energi, der ellers er bundet op i frustrationer, usikkerhed, manglende motivation eller andre følelser, bliver ved hjælp af DiSC-sessioner transformeret over i kontrol og konkrete handlinger for, hvordan vi kan håndtere forandringen og vores egne følelser”, understøtter Jesper Staack Krab.

Forståelse for DiSC-præferencerne sikrer bedre performance

På arbejdspladsen er det vigtigt at forstå, hvorfor andre reagerer på en måde, som du måske har en negativ reaktion til. DiSC-rapporten hjælper dig til at forstå, hvorfor dine kolleger bliver frustrerede eller stressede, og den forklarer, hvordan de typisk vil handle i sådanne situationer.

”Styrken ved at opnå et større kendskab til DiSC er også at opnå en forståelse for, hvor vi som mennesker adskiller os fra hinanden og lærer at genkende de forskellige DiSC-præferencer i en arbejdskontekst for dermed at mindske risikoen for misforståelser og miskommunikation mellem hinanden”, siger Danni Pharao Munk, seniorkonsulent hos People & Performance.

Gennem DiSC-rapporten får du mulighed for at træne nye adfærdsmønstre, der optimerer din måde at matche andre kolleger på. Rapporten giver tips og råd til, hvordan du kan sikre, at samarbejde og performance bliver styrket.

”DiSC-analysen kan give os et nuanceret indblik i og forudsigelse af et individs foretrukne måder at handle på og give en indikation af, hvilke evner, vi kan bringe i anvendelse for at opnå et maksimalt udbytte af vores samarbejde med andre mennesker”, siger Danni Pharao Munk.

Vælg mellem forskellige DiSC-produkter

People & Performance er en autoriseret Everything DiSC® partner. Vi tilbyder et stort udvalg af DiSC-produkter, der kan hjælpe din virksomhed med at skabe klarere kommunikation på arbejdspladsen, forhindre misforståelser og forbedre performance. Hvis du er i tvivl om, hvilket DiSC-produkt, der passer til lige netop jeres udfordring, står vores dygtige konsulenter altid klar med gode råd og vejledning.

BLIV INSPIRERET OG FÅ MERE VIDEN

Vores blog